Sejarah singkat Revolusi Rusia

  • July 17, 2019

Sejarah singkat Revolusi Rusia

Sejarah singkat Revolusi Rusia

Rusia adalah negara yang besar dan kuat di dunia hingga saat ini.

Sejarah revolusi dunia mencatat bahwa di Rusia juga pernah terjadi Revolusi yang besar. Pada permulaan abad ke-19, keadaan Rusia masih terbelakang dibandingkan negaranegara Eropa lainnya. Masyarakat Rusia pada masa itu terbagi atas dua golongan, yaitu tuan tanah (bangsawan) dan petani (rakyat jelata). Rusia saat itu adalah negara agraris. Sebagian besar penduduknya merupakan petani miskin yang harus tunduk kepada tuan tanah, bahkan menjadi budak dari tuan tanah. Status petani sebagai budak tuan tanah ini diatur dalam Undang-Undang

 

Perbudakan Rusia yang disahkan oleh Tsar Alexis I pada tahun 1646.

Perbudakan dihapuskan pada tahun 1861 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Emansipasi (Emancipation Edict) oleh Tsar Alexander II.

 

Isi undang-undang tersebut sebagai berikut.

  1. Perbudakan dihapuskan.
  2. Petani bekas budak mendapat tanah sebagai miliknya.
  3. Negara membayar uang kerugian kepada tuan-tuan tanah pemilik budak.

Meski telah dikeluarkan undang-undang tersebut, kondisi kehidupan petani belum mengalami kemajuan sebab kepalamir (kepala desa) lama kelamaan bertindak seperti tuan tanah dan memperkaya diri sendiri. Pada tahun 1906 (masa pemerintahan Tsar Nicholas II), sistem mir dihapuskan oleh Menteri Stolypin. Tanah diberikan kepada pemilik sehingga dari pekerjaannya seorang petani dapat memperoleh hasil.

 

Menjelang terjadinya revolusi

muncul dua aliran kaum terpelajar di Rusia, yaitu aliran Slavia dan aliran Barat. Aliran Slavia ingin membangun Rusia atas dasar kultur Slavia di mananegara dianggap sebagai badan moral. Aliran ini kemudian menjadi pendekar paham autokrasi, ortodoks, nasionalisme dan memunculkan gerakan Pan Slavisme. Adapun aliran Barat ingin membangun Rusia berdasarkan konsepsi Barat di mana negara dianggap sebagai badan politik belaka yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Sumber Materi : https://www.murid.co.id/

Riska

E-mail : admin@7-ksa.net